Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH:

 

  1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich w Izbie Przyjęć (kod CPV: 85111000-0):
  2. Udzielania świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Wewnętrznym (kod CPV: 85111000-0)

 

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa
w Chodzieży Nr 02/04/2024 z dnia 15.04.2024 r. informuje, że wpłynęła następująca oferta:

 

Jakość Ciągłość Kompleksowość Dostępność Cena SUMA

Udzielanie świadczeń medycznych pielęgniarskich w Izbie Przyjęć

Maciej Nowak 10 30 10 10 10 70 pkt

Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Wewnętrznym

NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

 

Oferta konkursowa złożona przez Pana Macieja Nowaka nie została wybrana ze względu na zbyt wysoką cenę.

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

 

Chodzież, dnia: 25.04.2024

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Michał Czosnowski

Rozmiar czcionki