Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Kontakt ze Szpitalem Powiatowym w Chodzieży

Szpital Powiatowy
im. prof. Romana Drewsa
ul. Żeromskiego 29
64-800 Chodzież

NIP: 764-20-88-394
REGON: 000308519

Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy o/ Chodzież Swift: POLUPLPR 40 8945 0002 0026 2424 2000 0010

Sekretariat:
tel. 67 28 29 221
fax 67 28 29 321

e-mail: szpital@szpital-chodziez.pl
BIP: http://bip.szpital-chodziez.pl

Centrala telefoniczna:

67 28 20 570
67 28 26 700

Administracja

Dyrektor
mgr inż. Aleksandra Ćwikła
tel. 67 28 26 701

Z-ca dyrektora ds. medycznych
lek. med. Michał Czosnowski
tel. 67 28 26 702
środa, piątek 8.00-14.00

Pełnomocnik ds. Pacjenta
mgr Ewa Fleischer
tel. 67 28 26 715

Inspektor Ochrony Danych
Anna Sobańska
iod@szpitalchodziez.pl

Główna Księgowa
mgr Monika Koźlarek-Sadek
tel. 67 28 26 704

Sekcja Służb Pracowniczych
tel. 67 28 26 713

Referent ds. Zamówień Publicznych
Dariusz Dymek
tel. 67 28 26 716

Kapelan wyznania Rzymsko-Katolickiego
tel. 694 359 154

Księgowość
67 28 26 705

Dział techniczny
67 28 26 716

Inspektor BHP i PPOŻ
tel. 67 28 26 714

Informatyk
mgr inż. Krzysztof Kostka
tel. 67 28 26 729

Świadkowie Jehowy
tel. 605 058 041 – Arkadiusz Dobrzański
tel. 608 625 590 – Jacek Józefkowicz

Oddziały szpitalne

Oddział Wewnętrzny

dyżurka pielęgniarska
67 28 26 731
dyżurka lekarska
67 28 26 732
sekretariat oddziału
67 28 26 734


Oddział Urazowo-Ortopedyczny

dyżurka pielęgniarska
67 28 26 751
dyżurka lekarska
67 28 26 752
sekretariat oddziału
67 28 26 753

Oddział Dziecięcy

dyżurka pielęgniarska
67 28 26 741
dyżurka lekarska
67 28 26 742
sekretariat oddziału
67 28 26 742


Oddział Położnictwa i Neonatologii

dyżurka pielęgniarska
67 28 26 761
dyżurka lekarska
67 28 26 762
sekretariat oddziału
67 28 26 764

Oddział Wieloprofilowy Zabiegowy
Chirurgia Ogólna

dyżurka pielęgniarska
67 28 26 721
dyżurka lekarska
67 28 26 722
sekretariat oddziału
67 28 26 724

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dyżurka pielęgniarska
67 28 26 771
dyżurka lekarska
67 28 26 772

Oddział Wieloprofilowy Zabiegowy
Ginekologia

dyżurka pielęgniarska
67 28 26 761
dyżurka lekarska
67 28 26 762
sekretariat oddziału
67 28 26 764

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Chodzież, ul. Bosa 2
tel. 67 28 26 793

Pracownie i zakłady szpitalne

Zakład Fizjoterapii Ambulatoryjnej
Chodzież, ul. Bosa 2
tel. 67 28 26 789
tel. 67 28 26 790

Dział Farmacji
67 28 26 735

Laboratorium Analityczne
67 28 26 756

Centralna Izba Przyjęć
67 28 26 773

Pracownia RTG i TK
67 28 26 718

Pracownia Endoskopii
Rejestracja na badania: 67 28 26 710
od 12.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku

Rozmiar czcionki