Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

W dniu 28.12.2017 r. została podpisana  przez Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie  projektu pod tytułem: „Opieka koordynowana w zakresie ortopedii i rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży”.

Całkowita wartość realizowanego projektu to kwota 10.534.150 złotych, a wysokość dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 5.400.979,71 złotych . Realizacja projektu będzie trwała do 31.03.2018 r.

 

Cel projektu:

Osiągnięcie kompleksowości i koordynacji świadczeń medycznych w zakresie ortopedii i rehabilitacji, szczególnie dla pacjentów ze schorzeniami układu kostno- stawowego i mięśniowego.

W ramach tego projektu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby oddziału urazowo- ortopedycznego oraz  sprzęt diagnostyczny:

  • cyfrowy aparat rentgenowski
  • cyfrowe ramię C
  • stół operacyjny ortopedyczny
  • lampa operacyjna
  • aparat do znieczulania
  • system napędów ortopedycznych z wiertarką i piłą ( mały i duży)
  • artroskop do małych stawów
  • sprzęt do leczenia bólu: aparat do kriolezji i generator termolezji
  • dofinansowanie inwestycji w pionie rehabilitacji leczniczej.

 

Realizacja projektu

 

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewa w Chodzieży w roku 2018 zrealizował Projekt : „ Opieka koordynowana w zakresie ortopedii i rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”. W ramach tego Projektu zakupiono bardzo nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny, który służy przede wszystkim pacjentom ze schorzeniami układu kostno- stawowego i mięśniowego. Pracownia rentgenowska została wyposażona w nowy cyfrowy stacjonarny aparat rentgenowski, który zapewnia diagnostykę rtg na bardzo wysokim poziomie. Zakupiono również sprzęt medyczny, który stanowi wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej i umożliwił Szpitalowi podniesienie jakości wykonywanych zabiegów operacyjnych oraz poszerzenie wachlarza udzielanych w oddziale urazowo- ortopedycznym świadczeń medycznych.

Na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej zakupiono: stół operacyjny, lampę operacyjną , mały i duży system napędów operacyjnych z wiertarką i piłą,artroskop do małych stawów, aparat do znieczuleń oraz cyfrowe ramię C. Ponadto zakupiono nowoczesny sprzęt do profesjonalnego leczenia bólu: generator d termolezji i aparat kriolezji. Aby udowodnić , że sprzęt ten był Szpitalowi bardzo potrzebny i że jest prawidłowo wykorzystywany przez cały rok 2019 szczegółowo monitorowano jego wykorzystanie. We wniosku aplikacyjnym założono, że z zakupionego sprzętu skorzysta w ciągu roku 2019 10.056 pacjentów. Szczegółowa analiza wykazała, że wskaźnik ten został przekroczony aż o 60 %, gdyż na zakupionym sprzęcie udzielono świadczeń 16.029 osobom. Z profesjonalnych metod leczenia bólu skorzystało 80 pacjentów, 271 pacjentów miało wykonany zabieg operacyjny przy pomocy nowoczesnych napędów i ponad 11 tysięcy badań rentgenowskich wykonano dla pacjentów ze schorzeniami układu kostno- stawowego i mięśniowego.

Obecnie Szpital wszedł w okres utrzymania trwałości Projektu, który polega między innymi na tym aby zakupiony sprzęt wykorzystywać dla dobra leczonych w Szpitalu pacjentów i zachować cele założone w Projekcie.

 

Wspaniale rezultaty realizowanego przez Szpital Projektu :

OPIEKA KOORDYNOWANA W ZAKRESIE ORTOPEDII I REHABILITACJI W SZPITALU POWIATOWYM IM. PROF. ROMANA DREWSA W CHODZIEŻY WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WRPO NA LATA 2014-2020

zostały docenione przez instytucje oceniające projekty i został on zgłoszony do międzynarodowego konkursu na najlepszy Projekt w kategorii : Modernizacja ochrony zdrowia. Projekt został już oceniony formalnie i zakwalifikowany do grona 56 najlepszych w tym 2 z Wielkopolski, które będą dalej oceniane przez grono specjalistów, które wyłoni 5 finalistów. Wyniki konkursu poznamy w lipcu b.r. Dodatkowo będzie przyznana ” nagroda publiczności” dla Projektu , na który wpłynie najwięcej głosów. Głosowanie na Projekt jest możliwe na stronie internetowej Konkursu poprzez zaznaczenie ” rączki” przy tytule Projektu.

Link do głosowania :
ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards

Po otwarciu tej strony należy wybrać kategorię V – Modernising health services
oraz kliknąć na „ rączkę” przy tytule naszego Projektu, który w języku angielskim brzmi :
COORDINATION IN ORTHOPAEDICS AND REHABILITATION

Zobacz także informacje o podsumowaniu projektu:
http://szpital-chodziez.pl/podsumowanie-projektu-opieka-koordynowana/

rzecznik-praw-pacjenta-menu

Jak dojechać do szpitala ?

Rozmiar czcionki