Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Kontakt ze Szpitalem Powiatowym w Chodzieży

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
ul. Żeromskiego 29
64-800 Chodzież

NIP: 764-20-88-394
REGON: 000308519

Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy o/ Chodzież Swift:

POLUPLPR 40 8945 0002 0026 2424 2000 0010

Centrala Telefoniczna:

tel. 67 28 20 570   lub  67 28 26 700

Sekretariat:
tel. 67 28 29 221
fax 67 28 29 321

e-mail: szpital@szpital-chodziez.pl
BIP: http://bip.szpital-chodziez.pl

Administracja

Dyrektor
lek. med. Krzysztof Szplit
tel. 67 28 26 701

Z-ca dyrektora ds. ekonom.-admin.
mgr inż. Aleksandra Ćwikła
tel. 67 28 26 702

Pełnomocnik ds. Pacjenta
mgr Ewa Fleischer
tel. 67 28 26 715

Inspektor Ochrony Danych
Anna Sobańska
iod@szpitalchodziez.pl

Główna Księgowa
mgr Monika Koźlarek-Sadek
tel. 67 28 26 704

Kierownik Kadr
Aldona Karolak
tel. 67 28 26 713

Referent ds. Zamówień Publicznych
Dariusz Dymek
tel. 67 28 26 716

Kapelan Szpitala
tel. 694 359 154

Księgowość
67 28 26 705

Dział techniczny
67 28 26 716

Inspektor BHP i PPOŻ
tel. 67 28 26 714

Informatyk
mgr inż. Krzysztof Kostka
tel. 67 28 26 729

Rozmiar czcionki