+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Kontakt ze Szpitalem Powiatowym w Chodzieży

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
ul. Żeromskiego 29
64-800 Chodzież

NIP: 764-20-88-394
REGON: 000308519

Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy o/ Chodzież Swift:

POLUPLPR 40 8945 0002 0026 2424 2000 0010

Centrala Telefoniczna:

tel. 67 28 20 570   lub  67 28 26 700

Sekretariat:
tel. 67 28 29 221
fax 67 28 29 321

e-mail: szpital@szpital-chodziez.pl
BIP: http://bip.szpital-chodziez.pl

Administracja

Dyrektor
mgr inż. Aleksandra Ćwikła
tel. 67 28 26 701

Z-ca dyrektora ds. medycznych
lek. med. Michał Czosnowski
tel. 67 28 26 702
środa, piątek 8.00-14.00

Pełnomocnik ds. Pacjenta
mgr Ewa Fleischer
tel. 67 28 26 715

Inspektor Ochrony Danych
Anna Sobańska
iod@szpitalchodziez.pl

Główna Księgowa
mgr Monika Koźlarek-Sadek
tel. 67 28 26 704

Sekcja Służb Pracowniczych
tel. 67 28 26 713

Referent ds. Zamówień Publicznych
Dariusz Dymek
tel. 67 28 26 716

Kapelan wyznania Rzymsko-Katolickiego
tel. 694 359 154

Księgowość
67 28 26 705

Dział techniczny
67 28 26 716

Inspektor BHP i PPOŻ
tel. 67 28 26 714

Informatyk
mgr inż. Krzysztof Kostka
tel. 67 28 26 729

Świadkowie Jehowy
tel. 605 058 041 – Arkadiusz Dobrzański
tel. 608 625 590 – Jacek Józefkowicz

Skip to content