Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Zadowolony Pacjent

W dniu 08.04.2019r. Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży otrzymał certyfikat „Zadowolony Pacjent”.

Wyróżnienie przyznane za:

  • najwyższy standard i jakość świadczonych usług,
  • szczególną dbałość o dobro i zdrowie pacjenta,
  • wzorowe przestrzeganie standardów medycznych w praktyce.

Szpital Przyjazny Kombatantom

Szpital Powiatowy w Chodzieży przystąpił do porozumienia „Szpitale Przyjazne Kombatantom” poprzez nawiązanie partnerstwa w celu realizacji programu dotyczącego respektowania szczególnych uprawnień kombatantów oraz osób represjonowanych związanych z dostępem do świadczeń zdrowotnych. Celem programu jest poprawa dostępności , jakości i organizacji usług zdrowotnych dedykowanych osobom uprawnionym w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia. W ramach realizacji tego programu Dyrektor Szpitala powołał pełnomocnika d.s. kombatantów i osób represjonowanych : mgr Ewę Fleischer.
Pani Fleischer przyjmuje codziennie od 12.00-13.00 w pokoju pielęgniarki naczelnej w budynku administracji Szpitala.

Certyfikat ISO 9001:2008

W dniach 20-21.11.2015 Szpital Powiatowy im, prof., Romana Drewsa w Chodzieży został poddany kolejnemu, piątemu już audytowi sprawdzającemu jakość świadczonych usług oraz oceniającemu spełnienie wymagań określonych w nowej normie jakości ISO 9001:2008. Drobiazgowo skontrolowano wszystkie oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne, ratownictwo medyczne oraz rehabilitację szpitalną i ambulatoryjną.
Ponadto audytem objęto również administrację, wszystkie komórki pomocnicze Szpitala oraz świadczących Szpitalowi usługi podwykonawców.
W przygotowania do audytu byli zaangażowani wszyscy pracownicy Szpitala.
Audyt zakończył się dla Szpitala pełnym sukcesem . Audytorzy nie stwierdzili żadnych niezgodności i przyznano Szpitalowi certyfikat ISO 9001:2008 na kolejne lata , tj. do 14.09.2018.

Rozmiar czcionki