Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU: OPIEKA KOORDYNOWANA W ZAKRESIE ORTOPEDII I REHABILITACJI W SZPITALU POWIATOWYM IM. PROF. ROMANA DREWSA W CHODZIEŻY

WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WRPO NA LATA 2014-2020

Szpital zakończył realizację Projektu pod tytułem:

Opieka koordynowana w zakresie ortopedii i rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży” współfinanasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu to kwota 6 335 149,41 zł, z czego kwota dofinansowania Projektu wyniosła 4 350 861,74 zł. We wniosku aplikacyjnym oszacowano koszty realizacji Projektu na wyższe, ale po przeprowadzeniu przetargów nieograniczonych na zakup sprzętu medycznego okazało się, że na realizację Projektu Szpital wydatkuje niższą kwotę od wstępnie zaplanowanej.

Głównym celem Projektu jest osiągnięcie kompleksowości i koordynacji świadczeń medycznych w zakresie ortopedii i rehabilitacji , ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów ze schorzeniami układu kostno- stawowgo i mięśniowgo.

W ramach tego Projektu Szpital zakupił bardzo profesjonalny i nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny, dzięki któremu znacznie podniesie się jakość udzielanych pacjentom świadczeń medycznych oraz poszerzy się ich zakres, szczególnie w zakresie zabiegów ortopedycznych .
Do pracowni rentgenodiagnostycznej zakupiono nowy cyfrowy aparat rentgenowski, który wykonuje zdjęcia rtg w bardzo wysokiej jakości , przy bardzo niskim poziomie promieniowania. Zakupiono kompletne wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej : stół operacyjny ortopedyczny, lampę operacyjną, aparat do znieczulania, cyfrowe ramię C, system napędów operacyjnych z wiertarką i piłą mały i duży, artroskop do małych stawów oraz profesjonalny sprzęt do leczenia bólu: aparat do kriolezji i generator termolezji. Obydwa systemy napędów ortopedycznych z wiertarką i piłą oraz artroskop do małych stawów umożliwiły poszerzenie zakresu wykonywanych zabiegów ortopedycznych.

Aparat do kriolezji i generator do termolezji to nowoczesne urządzenia do walki z bólem, który towarzyszy schorzeniom układu kostno- stawowego i mięśniowego i jest dla chorego bardzo uciążliwy. Leczenie bólu metodą kriolezji i termolezji ma bardzo szerokie zastosowanie w leczeniu bólów korzeniowych, kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych, czaszkowo- twarzowych i pourazowych i daje udowodnione klinicznie dobre i długotrwale efekty. Wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia bólu , zarówno u pacjentów po zabiegach operacyjnych, jak i tych leczonych zachowawczo ma znaczący wpływ na kompleksowość oferty Szpitala.

Ze środków WRPO dofinansowano również inwestycję w pionie rehabilitacji leczniczej. Pozyskane środki finansowe pozwoliły na rozbudowę Szpitala o pion rehabilitacji leczniczej. Powstał nowy 50 łóżkowy oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej zapewniający komfortowe warunki pobytu dla pacjentów oraz szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych na nowoczesnym, profesjonalnym sprzęcie rehabilitacyjnym. Zwiększenie ilości łóżek z 40 do 50 pozwala na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia rehabilitacyjne Długi okres oczekiwania na rehabilitację wydłuża okres powrotu do sprawności, uniemożliwia podjęcie- powrót do pracy, powoduje duży dyskomfort życia pacjenta i obniża zaufanie do Państwa jako instytucji służącej jego obywatelom. Szczególne znaczenie wczesnej rehabilitacji dotyczy pacjentów po zabiegach operacyjnych, które miały na celu zniwelowanie skutków długotrwałych schorzeń układu kostno- stawowego i mięśniowego ( n.p. endoprotezoplastyki stawowe) . Zabieg operacyjny i wczesna rehabilitacja w znacznym stopniu poprawiają komfort życia i sprawność tych pacjentów. Unowocześniony oddział cieszy się bardzo wysoką renomą w całej Polsce, a okres oczekiwania na planowe leczenie trwa kilka lat. Zgodnie z założeniami kompleksowości udzielania świadczeń pacjentom ze schorzeniami układu kostno- stawowego i mięśniowego w trybie pilnym przyjmowani są pacjenci po zabiegach operacyjnych ortopedycznych, w szczególności endoprotezoplastykach stawu biodrowegi i kolanowego, dla których wczesna rehabilitacja ma kluczowe znaczenie.

W celu zapewnienia kompleksowości udzielanych przez Szpital świadczeń medycznych w zakresie ortopedii i rehabilitacji utworzono poradnie specjalistyczne: ortopedyczną, rehabilitacyjną oraz leczenia bólu. Poradnie te są dla pacjentów bardzo ważnym ogniwem pełnej opieki , gdyż umożliwiają kontakt ze specjalistą przed planowanym zabiegiem operacyjnym oraz wizyty kontrolne po wypisie ze Szpitala. Rozwój Szpitala poprzez nowe inwestycje, zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i medycznego oraz tworzenie nowych komórek ( np. Poradni) służy przede wszystkim potencjalnym pacjentom naszego Szpitala , czyli całemu społeczeństwu. Szpital dąży do koordynacji i kompleksowości udzielanych świadczeń medycznych, do poprawy ich dostępności dla społeczeństwa oraz do jak najwyższej jakości świadczonych usług medycznych. Realizacja Projektu , przy znaczącej pomocy finansowej z funduszy WRPO pozwoliła Szpitalowi uczynić milowy krok w tym kierunku.

Rozmiar czcionki