Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 03/05/2024 z dnia 10.05.2024 r. informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

 

Jakość Ciągłość Kompleksowość Dostępność Cena SUMA
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale urazowo-ortopedycznym
Lek. med. Krzysztof Łochowicz 10 30 10 10 40 100 pkt
Lek. med. Michał Najderek 10 30 10 10 40 100 pkt
Lek. med. Wojciech Włodarczyk 10 30 10 10 40 100 pkt
Lek. med. Stanisław Chmiel 10 30 10 10 40 100 pkt

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Michał Czosnowski

 

 

Chodzież, dnia: 27.05.2024

Rozmiar czcionki