Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 03/12/2023 z dnia 18.12.2023 r.
informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

 

Jakość Ciągłość Kompleksowość Dostępność Cena SUMA
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale urazowo-ortopedycznym
Lek. med. Krzysztof Łochowicz 10 30 10 10 40 100 pkt
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale rehabilitacji
Lek. med. Michał Kardacz 10 30 10 10 40 100 pkt
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale Wieloprofilowym z zakresu ginekologii
Lek. med. Jadwiga Warpachowicz 10 30 10 10 40 100 pkt
Lek. med. Hanna Malinowska 10 30 10 10 40 100 pkt
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale położnictwa i neonatologii
Lek. med. Jadwiga Warpachowicz 10 30 10 10 40 100 pkt
Lek. med. Hanna Malinowska 10 30 10 10 40 100 pkt
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale urazowo-ortopedycznym i kierowanie oddziałem
Lek. med. Michał Czosnowski 10 30 10 10 40 100 pkt
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale dziecięcym i kierowanie oddziałem
Lek. Med. Maria Mehl-Kowalska 10 30 10 10 40 100 pkt
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale Wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej i kierowanie oddziałem
Lek. med. Jacek Donderowicz 10 30 10 10 40 100 pkt
Pełnienie dyżurów lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Lek. med. Włodzimierz Herman 10 30 10 10 40 100 pkt
Pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale wewnętrznym
Lek. med. Marek Kujawa 10 30 10 10 40 100 pkt
Pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale dziecięcym
Lek. med. Maria Mehl-Kowalska 10 30 10 10 40 100 pkt
Lek. Med. Alicja Puchan 10 30 10 10 40 100 pkt
Lek. med. Maria Włodarczyk 10 30 10 10 40 100 pkt
Pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej
Lek. med. Jacek Donderowicz 10 30 10 10 40 100 pkt
Pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale wieloprofilowym z zakresu ginekologii
Pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale położnictwa i neonatologii
Lek. med. Włodzimierz Gról 10 30 10 10 40 100 pkt
Lek. med. Hanna Malinowska 10 30 10 10 40 100 pkt
Lek. med. Aleksandra Stachowiak-Szymczak 10 30 10 10 40 100 pkt
Lek. med. Jadwiga Warpachowicz 10 30 10 10 40 100 pkt
Udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego
Beata Rogalka 10 30 10 10 40 100 pkt
Ewa Zembroń 10 30 10 10 40 100 pkt
Udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego i zarządzania personelem Bloku Operacyjnego
Marlena Wojciechowska 10 30 10 10 40 100 pkt
Udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego i Centralnej Sterylizatorni
Bożena Truszkowska 10 30 10 10 40 100 pkt

W następujących zakresach:
1. Odczytu Holtera i EKG wysiłkowego przez lekarza chorób wewnętrznych
2. Odczytu zdjęć RTG przez lekarza radiologa
nie wpłynęły żadne oferty. Brak ofert nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie Szpitala w tych zakresach.

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Chodzież, dnia : 21.12.2023

Rozmiar czcionki