Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH:

 

  1. Udzielania świadczeń medycznych z zakresu nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej (kod CPV: 85111000-0):
  • Miasto i gmina Chodzież
  • Miasto i gmina Szamocin
  • Miasto i gmina Margonin
  • Miasto i gmina Budzyń
  1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego (kod CPV: 85111000-0)

 

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa
w Chodzieży Nr 02/03/2024 z dnia 11.03.2024 r. informuje, że wpłynęły i zostały wybrane oferty:

 

 

Jakość Ciągłość Kompleksowość Dostępność Cena SUMA
Lokalizacja Udzielania świadczeń medycznych z zakresu nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej
Miasto i gmina Chodzież Jadwiga Witczak 10 30 10 10 40 100 pkt
Ewa Strugała 10 30 10 10 40 100 pkt
Miasto i gmina Budzyń Jadwiga Witczak 10 30 10 10 40 100 pkt
Ewa Strugała 10 30 10 10 40 100 pkt
Miasto i gmina Margonin Anna Duda 10 30 10 10 40 100 pkt
Miasto i gmina Szamocin Daria Paprocka 10 30 10 10 40 100 pkt
Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego
  Dawid Rogalka 10 30 10 10 40 100 pkt

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia: 22.03.2024

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Michał Czosnowski

Rozmiar czcionki