Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

 

Świadczenie usług pielęgniarskich w Centralnej Izbie Przyjęć

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 04/05/2020 z dnia 20.05.2020r. informuje, że wpłynęła i została przyjęta oferta W ZAKRESIE:

Świadczenie usług pielęgniarskich w Centralnej Izbie Przyjęć

  • Danuta Ponicka

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia : 31.03.2020

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Ewa Fleischer

Rozmiar czcionki