+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

 • Świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale wewnętrznym
 • Świadczenie usług położnej w oddziale położniczo-ginekologicznym
 • Świadczenie usług lekarskich w centralnej izbie przyjęć
 • Dyżury lekarskie w centralnej izbie przyjęć (dyżur poz)

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży  Nr 02/07/16 z dnia 14.07.2016r.
informuje, że  zostały  przyjęte oferty na udzielanie świadczeń:

 • Świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale wewnętrznym
  Lidia Maciąg
 • Świadczenie usług położnej w oddziale położniczo-ginekologicznym
  Dorota Kalupa
 • Świadczenie usług lekarskich w centralnej izbie przyjęć
  Nie wpłynęła oferta
 • Dyżury lekarskie w centralnej izbie przyjęć (dyżur poz)
  Nie wpłynęła oferta

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia 28.07.2016

Przewodnicząca Komisji Konkursowej: Aleksandra Ćwikła

Skip to content