Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

W ZAKRESIE:

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem

– urazowo-ortopedycznym

– chirurgii ogólnej

– dziecięcym

 

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale:

– urazowo-ortopedycznym

– położniczo-ginekologicznym

– rehabilitacyjnym

– chirurgicznym

– dziecięcym

 

 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w oddziale:

– położniczo-ginekologicznym

– chirurgicznym

– wewnętrznym

– dziecięcym

– izbie przyjęć

– anestezjologii i intensywnej terapii

– ratownictwo medyczne

 

 1. Odczyt Holtera , odczyt EKG
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa  zabiegowego
 1. Nadzór pielęgniarski i wykonywanie czynności w centralnej sterylizatorni oraz świadczenie usług na bloku operacyjnym
 2. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale chirurgii

 

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa  w Chodzieży  Nr 03/06/2019 z dnia  04.06.2019r. informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty :

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem:

– urazowo-ortopedycznym

    Lek. med. Michał Czosnowski

– chirurgii ogólnej

    Lek. med. Jacek Donderowicz

– dziecięcym

    Lek. med. Maria Mehl-Kowalska

 

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale:

– urazowo-ortopedycznym

    Lek. med. Krzysztof Łochowicz

– położniczo-ginekologicznym

    Lek. med. Hanna Malinowska

    Lek. med. Halina Szymańska Szplit

    Lek. med. Jadwiga Warpachowicz

– rehabilitacyjnym

    Lek. med. Michał Kardacz

– chirurgicznym

    Lek. med. Zbigniew Musiał

– dziecięcym

    Lek. med. Maria Włodarczyk

 

 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w oddziale:

– położniczo-ginekologicznym

    Lek. med. Aleksandra Stachowiak-Szymczak

    Lek. med. Hanna Malinowska

    Lek. med. Halina Szymańska Szplit

    Lek. med. Jadwiga Warpachowicz

    Lek. med. Włodzimierz Gról

– chirurgicznym

    Lek. med. Jacek Donderowicz

    Lek. med. Zbigniew Musiał

– wewnętrznym

    Lek. med. Marek Kujawa

    Lek. med. Hanna Szczypta

– dziecięcym

    Lek. med. Maria Mehl-Kowalska

    Lek. med. Alicja Puchan

    Lek. med. Andrzej Ruminowicz

    Lek. med. Maria Włodarczyk

– izbie przyjęć

    Lek. med. Maria Wolff

    Lek. med. Włodzimierz Herman

– anestezjologii i intensywnej terapii

    Nie wpłynęła oferta

– ratownictwo medyczne

    Lek. med. Szymon Kalinowski

 

 1. Odczyt Holtera , odczyt EKG

Lek. med. Marek Kujawa

Lek. med. Paweł Kaczyński

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa zabiegowego

Marlena Wojciechowska

Ewa Zembroń

Beata Rogalka

 

 1. Nadzór pielęgniarski i wykonywanie czynności w centralnej sterylizatorni oraz świadczenie usług na bloku operacyjnym

Bożena Truszkowska

 

 1. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale chirurgii

Małgorzata  Maćków

        

 

 

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

 

 

 

Chodzież, dnia : 28.06.2019

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Aleksandra Ćwikła

 

Rozmiar czcionki