+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W ZAKRESIE:

1. Zarządzanie średnim personelem medycznym – oddział chirurgii ogólnej
2. Udzielania świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym
3. Dyżury lekarskie w:
   – Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur poz)
   – Oddziale położniczo-ginekologicznym
   – Oddziale wewnętrznym

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im.prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 02/06/17 z dnia 16.06.2017r.
informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

1. Zarządzanie średnim personelem medycznym – oddział chirurgii ogólnej
    BOŻENA LINART
2. Udzielania świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym
    PIOTR RÓŻEK
    LENA MISIAK
3. Dyżury lekarskie w:
   – Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur poz)
    TOMASZ PIEGZA
   – Oddziale położniczo-ginekologicznym
    EDWARD ŚWIERZYŃSKI
   – Oddziale wewnętrznym
    Oferta nie wpłynęła

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia : 27.06.2017

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Skip to content