Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych diagnostycznych  kardiologicznych
  2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale wewnętrznym

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa  w Chodzieży  Nr 03/01/17   z dnia 16.01.2017 r. informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych diagnostycznych  kardiologicznych
    Lek. med. Jacek Kasperczyk
  2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale wewnętrznym
    Lek. med. Piotr Prus

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 20.01.2017

Przewodnicząca Komisji Konkursowej:
Aleksandra Ćwikła

 

 

 

Rozmiar czcionki