Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 03/05/17 z dnia 29.05.2017 r.

INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem wewnętrznym
2. Udzielanie świadczeń w oddziale wewnętrznym
3. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w oddziale:
– wewnętrznym
– chirurgicznym

Udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem wewnętrznym
Przyjęto ofertę:
Lek. med. Marek Kujawa

Udzielanie świadczeń w oddziale wewnętrznym
Przyjęto ofertę:
Lek. med. Paweł Kaczyński

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w oddziale:
– wewnętrznym
Przyjęto ofertę:
Lek. med. Paweł Kaczyński
Lek. med. Wojciech Wieczorek

– chirurgicznym
Przyjęto ofertę:
Lek. med. Krzysztof Łochowicz

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 14.06.2017

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki