Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 W ZAKRESIE:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych – lekarz epidemiolog
 2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 3. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej
 4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym
 5. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych
 6. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni RTG i USG
 7. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej
 8. Udzielanie świadczeń lekarskich – Nadzór nad gospodarka krwią
 9. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15.oo do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25  w oddziale:

 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Chirurgicznym
 • Centralnej  Izbie Przyjęć  ( dyżur poz).
 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni RTG i Pracowni Tomografii  Komputerowej
 2. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 3. Zarządzanie średnim personelem medycznym – blok operacyjny
 4. Zarządzanie średnim personelem medycznym – oddział chirurgii ogólnej

 

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa  w Chodzieży  Nr 03/12/16   z dnia 12.12.2016r.
informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych – lekarz epidemiolog

          Lek. med. Elżbieta Markiewicz-Herman

 1. Udzielanie świadczeń lekarskich w OAiIT

          Lek. med. Mirosław Rusek
          Lek. med. Krzysztof Biesiada
          Lek. med. Jacek Wichłacz
          Lek. med. Rafał Pasztaleniec

 1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej

          Lek. med. Jacek Sokołowski

 1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym

          Lek. med. Wojciech Włodarczyk
          Lek. med. Michał Najderek
          Lek. med. Jarosław Pietrasik

 1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych

          Lek. med. Wojciech Wieczorek

 1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni RTG i USG

          Lek. med. Maria Przysiecka

 1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej

          Lek. med. Lidia Banaś

 1. Udzielanie świadczeń lekarskich – Nadzór nad gospodarka krwią

          Lek. med. Wojciech Wieczorek

9. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15.oo do 7.25oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25  w oddziale:

 •  Anestezjologii i Intensywnej Terapii

           Lek. med. Mirosław Rusek
           Lek. med. Krzysztof Biesiada
           Lek. med. Jacek Wichłacz
           Lek. med. Rafał Pasztaleniec
           Lek. med. Piotr Prus

 • Chirurgicznym

           Lek. med. Jacek Sokołowski
           Lek. med. Michał Najderek

 • Centralnej  Izbie Przyjęć  ( dyżur poz).

           Nie wpłynęła żadna oferta

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni RTG i Pracowni Tomografii  Komputerowej

           Maria Sobczak
           Maria Piórek
           Bogumiła Sic
           Romuald Sic

11.Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

         Kamil Kwiatek
         Rafał Michalski
         Milena Janas
         Ewa Mnich
         Aldona Janiszewska
        Justyna Grabicka
        Teresa Woźniak
        Małgorzata Bauza

 1. Zarządzanie średnim personelem medycznym – blok operacyjny

        Danuta Szmytkowska

 1. Zarządzanie średnim personelem medycznym – oddział chirurgii ogólnej

        Bożena Linart

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 27.12.2016

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki