Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
W ZAKRESIE:

1.Udzielania świadczeń lekarskich w oddziale wewnętrznym
2.Udzielanie świadczeń lekarskich w Centralnej Izbie Przyjęć

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R.Drewsa w Chodzieży Nr 01/07/17 z dnia 03.07.2017r.

informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

1.Udzielania świadczeń lekarskich w oddziale wewnętrznym
   Grzegorz Lehr
2.Udzielanie świadczeń lekarskich w Centralnej Izbie Przyjęć
   Grzegorz Lehr
Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia : 10.07.2017

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki