Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale Chirurgii Ogólnej
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w:

– oddziałach chirurgicznych
– centralnej izbie przyjęć ( dyżur poz)

2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej
3. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w:

– Oddziale wewnętrznym
– Oddziale chirurgii ogólnej

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 03/06/2018 z dnia 21.06.2018 r.

informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale Chirurgii Ogólnej

Lek. med. Robert Piełuć

2. Pełnienie dyżurów lekarskich

– oddziałach chirurgicznych

Lek. med. Robert Piełuć

– centralnej izbie przyjęć ( dyżur poz)

Lek. med. Robert Piełuć

3. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej

Lek. med. Robert Piełuć

4.Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w:

– Oddziale wewnętrznym
Brak oferty

– Oddziale chirurgii ogólnej
Brak oferty

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 29.06.2018

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki