Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
w  zakresie:
Udzielania świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży  Nr 03/03/16  z dnia 15.03.2016 r.  informuje, że  została przyjęta oferta Pani Anny Leszczewicz  na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym:

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia 29.03.2016
Przewodnicząca Komisji Konkursowej: Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki