Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Czas trwania umowy: 01.08.2022 – 31.12.2024

2. Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej

3. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 – 07:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 07:25 – 07:25 w oddziale Wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej

4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej

Czas trwania umowy: 01.08.2022 – 30.06.2026

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 01/07/2022 z dnia 21.07.2022 r. informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

    • Marcin Sakowski

2. Udzielanie świadczeń lekarskich w oddziale Wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej

    • lek. med. Robert Piełuć

3. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 – 07:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 07:25 – 07:25 w oddziale wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej

    • lek. med. Robert Piełuć

4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej

    • lek. med. Robert Piełuć

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia : 29.07.2022

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki