Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00  do 7.25  oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w Centralnej Izbie Przyjęć – dyżur POZ

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży  Nr 04/09/15 z dnia 21.09.2015    r. w składzie:

1. Przewodnicząca: Aleksandra Ćwikła
2. Członek Komisji: Ewa Fleischer
3. Członek Komisji: Dariusz Dymek
4. Członek Komisji: Lidia Łochowicz

informuje, że  zostały przyjęte następujące oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Pełnienie dyżurów w godzinach  od 15.oo  do 7.25  oraz (soboty, niedziele, święta)  od 7.25 – 7.25 w Centralnej Izbie Przyjęć – dyżur POZ

  • lek. med. Maurycy Biernat
  • lek. med. Paweł Bigos
  • lek. med. Grzegorz Lehr

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

Przewodnicząca Komisji Konkursowej: Aleksandra Ćwikła
Chodzież, dnia 30.09.2015

Rozmiar czcionki