+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży

64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

 

Ogłasza konkurs i zaprasza pielęgniarzy i pielęgniarki do składania ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresach:

 

  1. Udzielania świadczeń medycznych z zakresu nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej (kod CPV: 85111000-0):
    • Miasto i gmina Chodzież
    • Miasto i gmina Szamocin
    • Miasto i gmina Margonin
    • Miasto i gmina Budzyń
  1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego (kod CPV: 85111000-0)

 

Czas trwania umowy: 01.04.2024 – 30.06.2027

 

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz
w Sekretariacie Szpitala – tel. 67/2829221

Wzory umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.

Termin składania ofert: 22.03.2024 do godziny 10:00.

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 22.03.2024 r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego
a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu
składania ofert.

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153
i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pliki do pobrania

 

Dyrektor

Aleksandra Ćwikła

Skip to content