+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Ogłasza konkurs i zaprasza pielęgniarki oraz ratowników medycznych – kierowców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego
2. Udzielania świadczeń pielęgniarskich w Poradniach Specjalistycznych oraz kompletowanie danych do realizowanego przez Szpital Projektu
3. Zespołu Ratownictwa Medycznego – ratownik medyczny – kierowca
4. Udzielania świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.
Termin składania ofert: do 23.07.2021 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2021r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy: 01.08.2021 do 30.06.2025

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Pliki do pobrania

Dyrektor
Krzysztof Szplit

 

 

Skip to content