Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem Wewnętrznym

2. Udzielanie świadczeń w oddziale Wewnętrznym

3. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.oo do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale:
– wewnętrznym
– chirurgicznym

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert:
1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem Wewnętrznym do 02.06.2017 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego,
a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy od 05.06.2017 do 31.12.2021 r.

2.Udzielanie świadczeń w oddziale Wewnętrznym do 12.06.2017 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego,
a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy od 01.07.2017 do 31.12.2021 r.

3.Pełnienie dyżurów w godzinach od 15:00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale:
– wewnętrznym
– chirurgicznym
do 12.06.2017 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego,
a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy od 01.07.2017 do 31.12.2021 r.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 z 29.04.2015 ).

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki