Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży  64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs  i zaprasza pielęgniarki  do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenie usług pielęgniarskich i  zarządzanie średnim personelem medycznym w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl   w dziale aktualności szpitala oraz w Sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 4 listopad 2015  do godziny 10.00
Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2015  r.  o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy  od  09.11.2015  do 31.12.2016 r.
Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Pliki do pobrania: Ogłoszenie, załączniki (docx spakowane zip ) do pobrania tutaj

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych  tekst jednolity ( Dz. U. Nr 164 poz.1027 z 2008 r.).

Chodzież dn. 26-10-2015

Dyrektor: Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki