Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

 

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń
Ratownik Medyczny – kierowca

 

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umowy do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.

Termin składania ofert: do 27.03.2020 do godziny 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy: 01.04.2020 do 31.12.2022

 

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

Pliki do pobrania

 

 

Z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnych
Aleksandra Cwikła

 

 

Rozmiar czcionki