Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00  do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale:

– Centralnej  izbie przyjęć  ( dyżur P.O.Z.).

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Pliki do pobrania ( konkurs-11-2016.zip ) tutaj

Wzór umowy do wglądu w sekretariacie Szpitala.
Termin składania ofert: 25 listopada  2016  do godziny 10.00
Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 25 listopada  2016  r.  o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy  od 01.12.2016  do 31.12.2020  r.
Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych  (Dz.U.2015.581 z 29.04.2015 ).

Dyrektor: Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki