+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Wewnętrznym.
2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej.
3. Udzielanie świadczeń lekarskich w Centralnej Izbie Przyjęć.
4. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00  do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w:

  • centralnej  izbie przyjęć  ( dyżur poz),
  • oddziałach  chirurgicznych.

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221

Wzór umowy do wglądu w sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert do: 23 lutego 2018 do godziny 10:00.

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2018r.  o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy od 01.03.2018 do 31.12.2021 r.

Udzielanie świadczeń w oddziale chirurgii ogólnej – czas trwania umowy do 31.10.2018 r.

Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych  (Dz.U.2017 poz.1938 ze zm.).

 

Dyrektor

Krzysztof Szplit

Skip to content