+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy i pielęgniarki do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Świadczenie usług lekarskich w Pracowni Endoskopowej.
2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25

    • w Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur poz).

3. Zarządzanie średnim personelem medycznym na bloku operacyjnym.
4. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym.
5. Udzielanie świadczeń położnej w oddziale położniczym.

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.

Termin składania ofert: do 20.12.2019 do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2019r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy: 01.01.2020 do 31.12.2022

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

 

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Skip to content