Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń lekarskich w:

  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Bloku Operacyjnym.

2. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:30 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:30 – 7:30 w:

  • oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

3. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 7:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7:25 – 7:25 w:

  • oddziale Wewnętrznym
  • oddziale Dziecięcym/Neonatologicznym
  • Centralnej Izbie Przyjęć (dyżur poz).

4. Udzielanie świadczeń lekarskich – Nadzór nad gospodarka krwią.

5. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w:

  • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

6. Udzielanie świadczeń położnej w:

  • oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.
Termin składania ofert: do 19.12.2018 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy: zgodnie z ofertami konkursowymi.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017 poz.1938 ze zm.).

 

 

Dyrektor
Krzysztof Szplit

 

 

Rozmiar czcionki