Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

 

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Świadczenia medyczne z zakresu nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej

– miasto i gmina Chodzież
– miasto i gmina Szamocin
– miasto i gmina Margonin
– gmina Budzyń

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala.
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 25 marca 2020 do godziny 10:00
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2020r. o godzinie 11:00
w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umów: 01.04.2020 – 31.03.2024

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pliki do pobrania

 

Z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnych

Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki