Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży  64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15.oo do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25  w oddziale:
– dziecięcym
– izbie przyjęć

oraz zaprasza pielęgniarki ( pielęgniarzy) do składania ofert na:

1.Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziale:
– Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Oddziale wewnętrznym

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.
Termin składania ofert: 20.09.2019 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy od 01.10.2019 do 30.09.2023 r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pliki do pobrania ( ogłoszenie, oferta docx spakowane zip ) tutaj

Dyrektor
Krzysztof Szplit

 

Rozmiar czcionki