+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży

64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

 

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarki do składania ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresach:

 

 

  • Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii (kod CPV: 85111000-0)

 

 

Czas trwania umowy: 01.03.2024 – 30.06.2027

 

 

  • Odczyt zdjęć RTG przez lekarza radiologa (kod CPV: 85111000-0)

 

 

  • Świadczenie usługi w Pracowni USG przez lekarza (kod CPV: 85111000-0)

 

 

Czas trwania umowy : 01.03.2024 – 31.12.2027

 

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  oraz
w Sekretariacie Szpitala – tel. 67/2829221

Wzory umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.

Termin składania ofert: 23.02.2024 do godziny 10:00.

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego
a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu
składania ofert.

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153
i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

pliki do pobrania

 

 

Dyrektor

Krzysztof Szplit

Skip to content