+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

1. Wykonywanie zabiegów chirurgicznych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w oddziale wieloprofilowym zabiegowym

Czas trwania umowy 01.10.2023 – 31.12.2024

2. Świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale Wewnętrznym

Czas trwania umowy 01.10.2023 – 30.06.2027

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzór umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.
Termin składania ofert: do 22.09.2023 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2023 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

Pliki do pobrania

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Skip to content