Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Czas trwania umowy: 01.01.2023 – 31.12.2023

2. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
3. Udzielania świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym
4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
5. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej
6. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Położnictwa i Neonatologii, Wieloprofilowym Zabiegowym z zakresu ginekologii
7. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 – 07:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 07:25 – 07:25 w:

   a) Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   b) Centralnej Izbie Przyjęć

Czas trwania umowy: 01.01.2023 – 31.12.2024

8. Świadczenie usług medycznych w zakresie Ratownik Medyczny – Kierowca

Czas trwania umowy: 01.01.2023 – 30.06.2025

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzory umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.

Termin składania ofert: 27.12.2022 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu
składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pliki do pobrania

Dyrektor
Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki