Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa  realizuje kolejny Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich :

 

„Wzmocnienie opieki koordynowanej w zakresie schorzeń układu kostno-stawowego w celu dalszej poprawy jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży”

Całkowita wartość Projektu: 1.794.906,00
Kwota dofinansowania         : 1.525.670,10

Głównym celem Projektu jest poprawa dostępności  nowoczesnych świadczeń zdrowotnych w oparciu o infrastrukturę techniczną poprzez inwestycje w wyposażenie Szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny, który znacznie poprawi jakość świadczeń medycznych udzielanych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej.

W ramach tego Projektu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby oddziału urazowo- ortopedycznego, rehabilitacyjnego oraz bloku operacyjnego. Zakres Projektu obejmuje zakup następujących urządzeń : wieża artroskopowa, mikroskop operacyjny,  4 lupy operacyjne, 4 kaski operacyjne, napęd wielofunkcyjny, napęd akumulatorowy, napęd typu PEN oraz robot rehabilitacyjny ROBERT.

Robot rehabilitacyjny to innowacyjne urządzenie umożliwiające prowadzenie nadzorowanej  intensywnej rehabilitacji z pacjentem w łóżku, wspomagające pracę fizjoterapeutów i możliwe do zastosowania we wczesnej fazie rehabilitacji po zabiegach ortopedycznych do ćwiczeń czynnych z oporem i biernej mobilizacji. Zapewnia wysoką jakość i dokładność wykonywanych ćwiczeń . Umożliwia planowanie, nadzór oraz dokumentowanie wykonanych zabiegów.

Planowane efekty Projektu:
Realizacja tego Projektu zwiększy dostępność do  usług i świadczeń medycznych w zakresie ortopedii i rehabilitacji stacjonarnej, usprawni funkcjonowanie Szpitala oraz poprawi jakość leczenia pacjentów za pomocą nowoczesnego sprzętu, w większości niestosowanego wcześniej w Szpitalu. Unowocześnienie bazy urządzeń medycznych i doposażenie w aparaturę medyczną znacząco podniesie satysfakcję  pacjentów z udzielanych im świadczeń zdrowotnych w naszym Szpitalu.

 

 

rzecznik-praw-pacjenta-menu

Jak dojechać do szpitala ?

Rozmiar czcionki