Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa  realizuje kolejny Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich :

„Wzmocnienie opieki koordynowanej i poprawa efektywności Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży poprzez zakup sprzętu medycznego.”

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię Covid-19

Całkowita wartość Projektu: 1.955.357,12
Kwota dofinansowania         : 1.662.053,55

Głównym celem Projektu jest wsparcie w realizacji kryzysowych działań naprawczych neutralizujących skutki prowadzenia  przez Szpital działalności leczniczej w warunkach zagrożeń pandemicznych , niezbędnych do zapewnienia dostępności świadczeń zdrowotnych i zwiększeniem ich potencjału w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie społeczne wynikające z ich ograniczenia w związku z pandemią COVID-19.

 

W ramach tego Projektu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby oddziału urazowo- ortopedycznego, rehabilitacyjnego oraz pracowni badań endoskopowych. Zakres Projektu obejmuje następujące urządzenia : 2 videogastroskopy, 2 videokolonoskopy, stół operacyjny ortopedyczny, myjnia dezynfektor, autoklaw, 3 aparaty do laseroterapii, 3 aplikatory skanujące, zestaw szyn do mobilizacji stawów, bieżnia, aparat do krioterapii, brama do ćwiczeń oporowych, platforma stabilometryczna, ergometr cyklocentryczny, urządzenie do treningu nóg i ramion, interaktywna plansza i  kolumna do ćwiczeń wolnostojąca.

Planowane efekty Projektu to:   zwiększenie dostępności usług i świadczeń medycznych, usprawnienie  funkcjonowania Szpitala oraz poprawa jakości leczenia pacjentów. Unowocześnienie bazy urządzeń medycznych i doposażenie w aparaturę medyczną znacząco podniesie satysfakcję pacjentów z udzielanych im świadczeń zdrowotnych w naszym Szpitalu.

 

 

rzecznik-praw-pacjenta-menu

Jak dojechać do szpitala ?

Rozmiar czcionki