Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

 

1. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 07:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 07:25 – 07:25 w:
– Centralnej Izbie Przyjęć (dyżur POZ) 
– Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Świadczenie usług lekarskich w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego
im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 01/06/2022 z dnia 24.06.2022 r. informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

 

1. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 07:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 07:25 – 07:25 w:
– Centralnej Izbie Przyjęć (dyżur POZ) 
    Lek. med. Stanisław Chmiel
– Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    Lek. med. Sławomir Kwitowski
2. Świadczenie usług lekarskich w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    Lek. med. Sławomir Kwitowski

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 29.06.2022

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki