Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

 

  1. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 07:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 07:25 – 07:25 w: Centralnej Izbie Przyjęć (dyżur POZ).
  1. Zespołu Ratownictwa Medycznego – ratownik– kierowca

 

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa
w Chodzieży Nr 01/02/2022 z dnia 17.02.2022 r. informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

  1. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 do 07:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 07:25 – 07:25 w Centralnej Izbie Przyjęć (dyżur POZ).

Lek. med. Aleksy Nowak     100 pkt

 

  1. Zespołu Ratownictwa Medycznego – ratownik– kierowca

Maciej Nowak                       100 pkt

 

 

Chodzież, dnia : 28.02.2022

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki