Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH:

1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Czas trwania umowy: 01.01.2023 – 31.12.2023

2. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
3. Udzielania świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym
4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
5. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej
6. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Położnictwa i Neonatologii, Wieloprofilowym Zabiegowym z zakresu ginekologii
7. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 – 07:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 07:25 – 07:25 w:

a) Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
b) Centralnej Izbie Przyjęć

Czas trwania umowy: 01.01.2023 – 31.12.2024

8. Świadczenie usług medycznych w zakresie Ratownik Medyczny – Kierowca

Czas trwania umowy: 01.01.2023 – 30.06.2025

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 05/12/2022 z dnia 15.12.2022 r. informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:
1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii (czas trwania umowy 01.01.2023-31.12.2023)
   Bauza Małgorzata
   Grabicka Justyna

2. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii:
Ciężka-Kantorowska Kornela
   Janiszewska Aldona
   Michalski Rafał

3. Udzielania świadczeń pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym
Mrotek-Hermann Barbara
    Pryka Magdalena

4. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    Lek. med. Wichłacz Jacek

5. Udzielanie świadczeń lekarskich w Pracowni Endoskopowej
    Lek. med. Banaś Lidia

6. Udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Położnictwa i Neonatologii, Wieloprofilowym Zabiegowym z zakresu ginekologii
    Lek. med. Gról Włodzimierz
7. Pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach od 15:00 – 07:25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 07:25 – 07:25 w:
a) Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    Lek. med. Wichłacz Jacek
b) Centralnej Izbie Przyjęć
    Lek. med. Bućko Jacek

Czas trwania umowy: 01.01.2023 – 31.12.2024

8. Świadczenie usług medycznych w zakresie Ratownik Medyczny – Kierowca

Jarosz Stanisław
Daukszewicz Robert
Gapiński Dariusz
Frydrych Filip
Kotecki Janusz
Łapacz Marcin
Mierzejewski Jakub
Słomski Michał

Strzępka Bartosz
Wasik Damian
Wołczko Mirosław
Woźniak Kamil
Wyszpolski Robert
Zielińska Katarzyna

oraz
„Ratownik Medyczny”:
Magdziak Tomasz
Rybakowski Marcin

Czas trwania umowy: 01.01.2023 – 30.06.2025

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 27.12.2022

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki