Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

1. Świadczenie usług lekarskich w oddziale chorób wewnętrznych
2. W zakresie dyżurów lekarskich
     • dyżur w centralnej izbie przyjęć
     • dyżur w oddziale wewnętrznym

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 02/11/2022 z dnia 14.11.2022 r. informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:
1. Świadczenie usług lekarskich w oddziale chorób wewnętrznych
     • lek. med. Paulina Zakrzewska
2. W zakresie dyżurów lekarskich
    • dyżur w Centralnej Izbie Przyjęć
        Nie wpłynęła żadna oferta
    • dyżur w oddziale wewnętrznym
        lek. med. Paulina Zakrzewska

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 25.11.2022

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki