Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

1. Świadczenie usług lekarskich w oddziale chorób wewnętrznych
2. W zakresie dyżurów lekarskich

  • dyżur w centralnej izbie przyjęć
  • dyżur w oddziale wewnętrznym
  • dyżur w oddziale wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej

3. Odczytów badań tk wraz z opisem, opisów zdjęć rtg, wykonywania badań Doppler wraz z opisem
4. Udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem:

  • chorób wewnętrznych
  • położniczo – neonatologicznym

5. Świadczenia usług pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym
6. Świadczenia usług pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 04/12/2021 z dnia 15.12.2021 r. informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:
1. Świadczenie usług lekarskich w oddziale chorób wewnętrznych

  • lek. med. Paweł Kaczyński
  • lek. med. Paweł Wasilewski

2. W zakresie dyżurów lekarskich
• dyżur w Centralnej Izbie Przyjęć

Nie wpłynęła żadna oferta

• dyżur w oddziale wewnętrznym

lek. med. Paweł Kaczyński

• dyżur w oddziale wieloprofilowym z zakresu chirurgii ogólnej

lek. med. Henryk Mazgaj

3. Odczytów badań tk wraz z opisem, opisów zdjęć rtg, wykonywania badań Doppler wraz z opisem

lek. med. Angelika Chwedyna

4. Udzielania świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem:
• chorób wewnętrznych

lek. med. Marek Kujawa

• położniczo – neonatologicznym

lek. med. Aleksandra Stachowiak-Szymczak

5. Świadczenia usług pielęgniarskich w oddziale wewnętrznym

Małgorzata Grzesiak-Walczak

6. Świadczenia usług pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

  • Kamil Kwiatek
  • Zofia Kozłowska
  • Milena Janas
  • Alicja Dąbrowska

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia : 22.12.2021

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki