Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH:

  1. Świadczenie usług lekarskich w oddziale urazowo – ortopedycznym
  2. W zakresie  dyżurów  lekarskich
    • w Centralnej Izbie Przyjęć

 Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 03/01/2023 z dnia 17.01.2023 r. informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

  1. Świadczenie usług lekarskich w oddziale urazowo – ortopedycznym

Lek. med. Stanisław Chmiel

2. W zakresie dyżurów lekarskich w Centralnej Izbie Przyjęć

Lek. med. Stanisław Chmiel

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

 

Chodzież, dnia : 24.01.2023

Rozmiar czcionki