Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH:

 

  1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii (kod CPV: 85111000-0)
  2. Odczyt zdjęć RTG przez lekarza radiologa (kod CPV: 85111000-0)
  3. Świadczenie usługi w Pracowni USG przez lekarza (kod CPV: 85111000-0)

 

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 01/02/2024 z dnia 13.02.2024 r. informuje, że wpłynęły i zostały wybrane oferty:

 

Jakość Ciągłość Kompleksowość Dostępność Cena SUMA
Odczyt zdjęć RTG przez lekarza radiologa
lek.med. Anna Przysiecka 10 30 10 10 40 100 pkt
Świadczenie usługi w Pracowni USG przez lekarza
lek.med. Anna Przysiecka 10 30 10 10 40 100 pkt

 

Jednocześnie Komisja Konkursowa informuje o unieważnieniu konkursu w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii (kod CPV: 85111000-0) bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia: 23.02.2024

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki