Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 04/01/2024 z dnia 15.01.2024 r. informuje, że wpłynęły i zostały przyjęte oferty:

 

Jakość Ciągłość Kompleksowość Dostępność Cena SUMA

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale wewnętrznym

Lek. med. Paweł Wasilewski 10 30 10 10 40 100 pkt

Pełnienie dyżurów lekarskich w oddziale wewnętrznym

Lek. med. Paweł Wasilewski 10 30 10 10 40 100 pkt

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

 

                                                                                                                                             Przewodnicząca Komisji Konkursowej

                                                                                                                                             Aleksandra Ćwikła

 

 

Chodzież, dnia : 26.01.2024

Rozmiar czcionki