+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

  1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych
  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć
  3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopowej
  4. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.oo do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale: chirurgicznym, wewnętrznym, centralnej izbie przyjęć / dyżur P.O.Z.
  5. Udzielanie świadczeń położnej w oddziale położniczo-ginekologicznym
  6. Zabezpieczenie transportu medycznego ( ratownik kierowca)

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 07/12/15 z dnia 17.12.2015   r. informuje, że zostały przyjęte następujące oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych:

  • Lek. med. Marek Kujawa
  • Lek. med Marek Wegner
  • Lek. med. Paweł Wasilewski
  • Lek. med. Andrzej Ruminowicz
  • Lek. med. Piotr Prus

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć

  • Lek. med. Marek Matusiewicz
  • Lek. med. Włodzimierz Herman

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopowej

  • Lek. med. Jan Błach

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale:

– chirurgicznym

  • Lek. med. Marek Wegner

– wewnętrznym

  • Lek. med. Grzegorz Lehr

– centralnej izbie przyjęć / dyżur P.O.Z.

  • Lek. med. Piotr Prus
  • Lek. med. Jolanta Ellmann
  • Lek. med. Michał Najderek

Udzielanie świadczeń położnej w oddziale położniczo-ginekologicznym

  • Położna Dorota Kalupa

Zabezpieczenie transportu medycznego ( ratownik kierowca)

  • Marek Łabiszak
  • Marcin Łapacz
  • Damian Wasik

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia 28.12.2015
Przewodnicząca Komisji Konkursowej: Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki