Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 

W ZAKRESIE:

  1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 03/04/2021 z dnia 20.04.2021 r. informuje, że wpłynęła i została przyjęta oferta:

  1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii:

Marta Rachwalska

 

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

 

Chodzież, dnia : 30.04.2021

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki