Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 

W ZAKRESIE:

Świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale Położnictwa i Neonatologii

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 04/10/2020 z dnia 26.10.2020r. informuje, że wpłynęła i została przyjęta oferta w zakresie:

 Świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale Położnictwa i Ginekologii

  • Beata Pawlaczyk 

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

 

Chodzież, dnia : 29.10.2019

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki