+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

 

Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego

 

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 04/01/2021 z dnia 18.01.2021 r.
informuje, że wpłynęła i została przyjęta oferta:

 

1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego:
     Anida Kolat

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 26.01.2021

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

Skip to content