Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

 

1.Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego

 

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego
im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 01/10/2021 z dnia 05.10.2021 r.
informuje, że wpłynęła i została przyjęta oferta:

1. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego:
  – Alicja Golińska

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia : 22.10.2021

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Aleksandra Ćwikła

Rozmiar czcionki